Afscheid

De dagen tussen een overlijden en de uitvaart gaan snel voorbij. En bij alle emoties die er zijn moeten er toch allerlei beslissingen genomen worden, onder andere over kaart, kist, bloemen, invullen van de afscheidsbijeenkomst.

Het is mijn taak u goed door deze dagen heen te loodsen.
Ik breng structuur aan en volgorde in de keuzes.
Wat moet vandaag? Wat kan morgen?
En soms is het nodig, en mogelijk, om ergens een nachtje over te slapen.
Ik leg u de verschillende keuzes voor en leg de eventuele voor- en nadelen van elke keus uit.

Thuis opbaren heeft bijvoorbeeld het voordeel dat er dag en nacht de mogelijkheid is om even bij de overledene te zijn, mooie muziek te draaien en een sfeer te scheppen van intimiteit en warmte.
Eventueel met familie of vrienden de laatste nacht een nachtwake te houden.

Overigens kunt u tegenwoordig ook wanneer u een rouwcentrum gebruikt dag en nacht naar een overledene toe als u ervoor kiest een 24-uurs familiekamer te gebruiken.
Maar dan moet u daar wel naartoe wanneer u even bij de overledene wilt zijn.

Ik vind het belangrijk dat in de keuzes die gemaakt worden de persoonlijkheid van de overledene centraal staat en herkend wordt.
Bijvoorbeeld in de bloemkeuze : “Ach kijk, een veldboeket, daar hield ze zo van”.

Rozenblaadjes strooien in een graf kan, maar als iemand meer van fluitenkruid hield, is het persoonlijker om - zo mogelijk, als het voorjaar is – de bloemschermen van fluitenkruid in het graf te strooien.
Of wat druppels Oosterscheldewater voor iemand die jaren op de Oosterschelde zeilde.
Of houtkrullen voor een man die met hart en ziel timmerman was.

Kortom: Samen met de familie wil ik op zoek naar het eigene van de overledene en dat in herkenbare vormen en symbolen bij het afscheid gebruiken.