Lezingen

Door de jaren heen ben ik lezingen gaan geven over afscheid en rouw.

“Afscheid nemen hoe doe je dat?” gaat over verschillende situaties van overlijden en wat dat met je emoties doet. Bijvoorbeeld : afscheid nemen van een kind is anders dan van iemand die 90 jaar werd.

“Is wat ik voel wel gewoon?”, gaat over vallen en opstaan in een rouwproces.
Hoe voel ik me na een jaar?
En na twee of vijf jaar?
En is dat normaal?
 
“Afscheidsrituelen”, oude en nieuwe rituelen om afscheid te nemen.
Wat is een ritueel?
Waarom kan een ritueel belangrijk zijn als je afscheid neemt?
 
“Vernieuwingen in de uitvaart” 
Wat is er tegenwoordig allemaal mogelijk?
Welke vernieuwingen kunnen bijdragen tot een beter afscheid? 
 
“Rouw bij kinderen”, hoe beleven kinderen in verschillende leeftijdsfasen de dood?
Hoe kan ik ze goed begeleiden?
Vooral geschikt voor ouderavonden.

“Wanneer wordt rouw afwijkende rouw?”
Een lezing voor hulpverleners om er achter te komen wat de signalen zijn om op te letten wanneer er een vermoeden is van verstoorde rouw.
 
 
“Hoe lang duurt verdriet?”
Veel mensen denken of vinden dat na 1 jaar rouw alles wel weer wat beter zal gaan.
Maar vaak is dat niet zo.
 
“Geen beschuit met muisjes”
Voor kraamcentra of de kraamafdeling van een ziekenhuis.
Hoe ga ik als kraamverzorgende om met ouders die een kindje krijgen dat voor, tijdens of kort na de geboorte overlijdt?

“Hoe ga ik om met steeds terugkerend verlies?”
Lezing voor het verzorgend en verplegend personeel van verpleeghuizen om zicht te krijgen op hun eigen emoties wat betreft verlies en om hun invoelend vermogen naar de familie toe te blijven behouden.

Voor instellingen, clubs, kerken, scholen of peuterspeelzalen ben ik bereid één van deze lezingen te geven, of een andere, aangepast aan de doelgroep.

Ook een gastdocentschap op een middelbare school of voortgezette opleiding, bijvoorbeeld in de zorg, behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer u hier belangstelling voor hebt, neemt u dan vooral contact met mij op.