Links

Hieronder vindt u links van mensen en organisaties die met uitvaart, afscheid en rouw te maken hebben.
Er zijn diverse sites speciaal voor kinderen.
 

www.zeeuwsverlies.nl
Voor alle mogelijke vragen rondom verlies en rouw in de eigen, zeeuwse regio.

www.netwerkuitvaartvernieuwers.nl
Vernieuwingen op het gebied van de uitvaart. Geeft een beeld van wat er allemaal mogelijk is vandaag de dag.

www.verliesverwerken.nl
Informatie van de landelijke stichting rouwbegeleiding, voor logenotencontact en literatuur.

www.vook.nl
Webpagina van de Vereniging van Ouders van een Overleden Kind.

www.lieve-engeltjes.nl
Lotgenotencontact voor mensen die getroffen zijn door het overlijden van een kind.
Voor ouders, broers, zussen en andere naasten.

www.draaikolk.com
verder leven zonder je partner.

www.aandachtdoetspreken.nl
Lotgenotencontactgroep voor nabestaanden van slachtoffers na een ernstig geweldsmisdrijf.

www.kankerpatient.nl
Contactgroep nabestaanden kankerpatiënten.

www.achterderegenboog.nl
Voor kinderen en jongeren die een dierbare binnen het gezin hebben verloren.

www.iriza.nl
Helpt bij vragen van kinderen over dood en afscheid, met lespaketten voor scholen

www.sostelefonischehulpdienst.nl
Hulpdienst. 24 uur per dag. Voor een luisterend oor…U kunt anoniem bellen.

www.troostgeschenk.nl
Een site met kleine kadootjes die troost kunnen bieden aan iemand die rouwt.

www.cdenhartog.com
Site voor nabestaanden van zelfdoding, met boekenlijst.
Informatie over het rouwproces en ervaringen van lotgenoten.

www.broederzielalleen.nl
Over het verlies van een broer of zus.
De site wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke erkenning en herkenning van, volwassen, broers en zussen.

www.verlaatverdriet.nl
Informatie voor volwassenen die voor hun twintigste hun ouder(s) verloren.

www.stichtingparelmoer.nl
Ondersteuning in het omgaan met de dood aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornis.

www.in-de-wolken.nl
Richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander.
Is met name gespecialiseerd in rouwende kinderen.

www.herinnerdingen.nl
Website waar kinderen door het plaatsen van foto’s en verhalen een monument kunnen bouwen voor een dierbare overledene.